deratyzacja warszawa sideris

Deratyzacja, najlepszy sposób na pozbycie się szczurów i myszy.

Pomimo dynamicznego postępu technicznego ludzkość nie znalazła radykalnego sposobu na to, aby utrzymać gryzonie poza wszelkiego typu budynkami  zarówno o charakterze publicznymi, jak i prywatnym. Występowanie gryzoni w miejscach pobytu człowieka nie powinno mieć miejsca, a przebywanie myszy i szczurów w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się jedzenie, produkty, przygotowuje się posiłki lub w miejscu produkcji w zakładach przemysłowych jest wręcz niedopuszczalne.

Skutecznym sposobem na pozbycie się problemu jest deratyzacja. Warto pamiętać, że najskuteczniejsze w usuwaniu gryzoni z obszarów, gdzie przebywa człowiek, są wyspecjalizowane w tym kierunku firmy, które posiadają wypracowane i efektywne metody deratyzacji.

Dlaczego szczury i myszy są tak niebezpieczne dla człowieka? Problem zjadania produktów spożywczych to tylko jeden z objawów szkodliwości gryzoni. Największe zagrożenie stanowią odchody tych ssaków oraz inne fragmenty tkanek i organów, które zwierzęta pozostawiają po sobie (włosy czy elementy ciała). Mogą one być szkodliwe z powodu niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka wirusów i bakterii.

Warto w tym miejscu dodać, że – zgodnie z przepisami polskiego prawa – obowiązek deratyzacji spoczywa na administratorach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych oraz właścicielach obiektów mieszkalnych i użytkowych.

Tags: