sideris ddd warszawa usługi

DDD czyli deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja

Jak zabezpieczyć się przed wszelkiego typu zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusów, bakterii i grzybów?

Najczęściej stosowanymi metodami są deratyzacja, dezynfekcja oraz dezynsekcja przestrzeni i obiektów. Jak i gdzie są stosowane oraz dlaczego są tak ważne dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przestrzeni publicznych i prywatnych?

Deratyzacja

Jednym z podstawowych problemów związanych z utrzymaniem wysokich standardów higieny zarówno w miejscach prywatnych, jak i publicznych jest występowanie gryzoni. Często, poza szkodami związanymi z żerowaniem tych zwierząt, gryzonie odpowiedzialne są za przenoszenie różnego rodzaju chorób. Sposobem na usunięcie tego problemu jest zastosowanie deratyzacji. Terminem tym określa  się zwalczanie gryzoni za pomocą wszelkich środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych.

Dezynfekcja

Ten sposób zapewnienia właściwego stopnia higieny związany jest z  niszczeniem drobnoustrojów i ich przetrwalników, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dezynfekcję można przeprowadzać w sposób fizyczny, chemiczny i termiczno – chemiczny.

Dezynfekcję stosuje się przede wszystkim w obiektach, w których drobnoustroje mogą stanowić zagrożenie. Nasza firma zajmuje się szczególnie odkażaniem obiektów związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym – gdzie rodzaj i ilość drobnoustrojów mogą wpływać na warunki przechowywania produktów – np. w silosach, spichlerzach, magazynach czy młynach.

Dezynsekcja

Wciąż poszukiwaną usługą jest dezynsekcja, która polega na zwalczaniu szkodliwych owadów, do których przede wszystkim należą: muchy, karaluchy, pchły, wszy i komary. Z tego rodzaju usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. Także w rolnictwie dezynsekcja jest często i skutecznie stosowana.

Tradycyjne metody pozwalające utrzymać odpowiedni standard czystości są często uzupełniane nowoczesnymi rozwiązaniami związanymi ze stosowaniem elektronicznych systemów monitoringu szkodników, które pozwalają wykryć zawczasu pojawiający się problem gryzoni, owadów czy drobnoustrojów.