zagrożenia firmy

Niewidoczne zagrożenia twojej firmy

Zagrożenia firmy możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, lub niezależne i zależne od działań jej właściciela czy managera.

Do pierwszej grupy zagrożeń na pewno możemy zaliczyć

  • działalność konkurencji
  • ogólną sytuację panującą na rynku
  • niekorzystne zmiany w prawie
  • nielojalni pracownicy
  • zdarzenia losowe

W drugiej grupie możemy wymienić:

  • brak biznes planu
  • zaniedbania w księgowości
  • zatrudnienie niekompetentnych pracowników
  • brak unowocześnień
  • niespełnianie norm i wymagań prawnych

Jak widać, dobre zarządzanie w dużej mierze zależy od współpracy z odpowiedzialnymi, doświadczonymi i godnymi zaufania ludźmi. Pomimo wsparcia od strony zaawansowanego  zaplecza technologicznego, to właśnie ludzie nadal stanowią o właściwym jego zastosowaniu.

Specyficznym, ale poważnym zagrożeniem firm z branży HORECA są szkodniki, insekty i mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy i grzyby. Niewidoczne gołym okiem, mogą pozostawać w ukryciu i być ignorowane przez długi czas i dopiero specjalistyczne kontrole, lub widoczne straty (zanieczyszczenia, zakażenia, zniszczenie infrastruktury i zaopatrzenia) przypominają nam o ich obecności.

Zaskakujące jest, jak często sprzęt wart dziesiątki tysięcy, a nawet miliony złotych, jest niszczony przez obecne na hali produkcyjnej szczury. Jest to problem obecny również w parkingach podziemnych, garażach i warsztatach. Szczury bardzo często powodują awarie instalacji elektrycznych maszyn, przewodów hamulcowych i paliwowych. Nie tylko generuje to dodatkowe koszty, ale przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania uszkodzonych sprzętów i pojazdów.

Aby skutecznie wyeliminować niewidoczne zagrożenia twojej firmy, proponujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Przewidujemy gdzie i jak mogą się te zagrożenia pojawić, planujemy efektywne działania oraz proponujemy najlepsze rozwiązania, które zabezpieczą twoją firmę. Kompleksowa opieka od strony usług DDD, będzie gwarancją zarówno poprawy wydajności pracy, jak i bezpieczeństwa towarów, a także sprzętu i innego wyposażenia.

Znając wymagania i potrzeby naszych klientów, dbamy też o estetykę przeprowadzanych przez nas działań i stosowanych urządzeń. Wyraźnie zwiększa to komfort pracy w twojej firmie, co z kolei przekłada się na jej wydajność. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak można udoskonalić działania z zakresu usług DDD w twojej firmie, umów się z nami na bezpłatny audyt zerowy.

 

Tags: