SIDERIS pomaga w biznesie

SIDERIS pomaga w biznesie

Niewłaściwie przeprowadzona dezynfekcja, dezynsekcja lub deratyzacja może skutkować nie tylko mandatem, ale także zamknięciem lokalu. Jeżeli przed kontrolą Sanepidu, szkodniki zostaną zauważone przez gości lokalu, efektem będzie jego fatalna opinia i oczywiście brak gości wracających, brak poleceń ze strony gości, którzy doświadczyli złych warunków lokalu i brak nowych klientów – czyli porażka, której łatwo uniknąć.

Jeżeli Twoja firma jest poddawana kontrolom Sanepidu, lub sam chcesz zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki pracy, to warto abyś zapoznał się z naszą działalnością i obowiązującym prawem.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed szkodnikami poza DDD (cykliczna dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja) zalecany jest rutynowy elektroniczny monitoring stacji kontrolnych oraz montowanie dodatkowych zabezpieczeń takich jak m.in.: kolce przeciw ptakom, moskitiery i lampy UV.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodnikami, brudem i bakteriami, wpływa korzystnie nie tylko na estetykę miejsca, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług.

Nasze usługi w zakresie DDD (dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja) świadczymy głównie dla:

  • lokali gastronomicznych
  • hoteli i hosteli
  • gospodarstw agroturystycznych
  • gospodarstw rolnych
  • inwestorów deweloperskich
  • biurowców i magazynów
  • wspólnot mieszkaniowych
  • galerii handlowych
  • placówek oświatowych
  • instytucji użytku publicznego

 

Więcej informacji otrzymasz kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

Źródła prawa:

1. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634)
2. Ustawa z dnia 30 października 2003r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020)
3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,poz. 84)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638)
6. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. Nr 120, poz. 1259)
7. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. Nr 104, poz. 1096)
8. Obwieszczenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej w spr. Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
9. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi
10. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 179)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu