Dokumentacja cyfrowa

sideris_blog_icon_001_ DOKUMENTACJA CYFROWA

Innowacyjny system zabezpieczenia – elektroniczny monitoring zagrożeń.

Brak dodatkowych kosztów przy wdrożeniu i obsłudze systemu.

Rozwiązania rekomendowane przez audytorów – Dodatkowe punkty!

Stały dostęp do platformy online z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie.

Zastąpienie dokumentacji papierowej wersją elektroniczną.

Przyjazny system raportowania – trendy, statystyki, analiza.

Automatyczne raporty pokontrolne.

Bezpieczny i wydajny serwer – wszystkie dane w jednym miejscu.

Możliwość wglądu w dokumentację z dowolnego miejsca.

Eliminacja błędów w raportach i dokumentach.

Interaktywne mapy obiektów z wizualizacją wykrytych zagrożeń.

Zalecenia pokontrolne w formie listy z dokumentacją zdjęciową i terminarzem.

100% gwarancja wykonania usługi – Wiem za co płacę! Technik SIDERIS skanuje każdy punkt, a w wypadku jego pominięcia, Klient zostanie poinformowany, które punkty były nieodwiedzone.

sideris-dokumentacja-cyfrowa0 DOKUMENTACJA CYFROWA

Pulpit klienta

Po zalogowaniu do systemu Klient może w prosty, intuicyjny sposób uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

sideris-dokumentacja-cyfrowa1 DOKUMENTACJA CYFROWA

Raporty

Klient po zalogowaniu do systemu ma możliwość wyboru dwóch rodzajów raportu: Raport z ostatniej wizyty lub Raport obejmujący wszystkie zgromadzone dane z możliwością sortowania wg dowolnych kryteriów: strefa, kategoria punktu kontrolnego, rodzaju zagrożenia.

sideris-dokumentacja-cyfrowa2 DOKUMENTACJA CYFROWA
sideris-dokumentacja-cyfrowa3 DOKUMENTACJA CYFROWA

Trendy, statystyki, analiza

Przygotowanie analiz, trendów, statystyk z możliwością określenia zakresu czasu, strefy zagrożenia czy typu punktu kontrolnego.

screen1 DOKUMENTACJA CYFROWA

Dokumentacja i certyfikaty

Ze względów bezpieczeństwa w systemie zamieszczamy pełną dokumentację zawierającą: umowy, akty prawne, zeszyt bezpieczeństwa wraz z wykazem wszystkich użytych substancji i kartami charakterystyki produktów. Potwierdzeniem kompetencji naszych pracowników jest wykaz certyfikatów i szkoleń oraz uprawnień do wykonywania usług.

sideris-dokumentacja-cyfrowa5 DOKUMENTACJA CYFROWA

Plany rozmieszczenia urządzeń

Interaktywny plan przedstawia rozmieszczenie wszystkich urządzeń do zwalczania oraz monitoringu szkodników w obiekcie. Wszystkie aktywności, wprowadzone przez technika podczas serwisu są widoczne w postaci pulsujących punktów (po wybraniu punktu rozwijana charakterystyka). Pozwala to w prosty sposób identyfikować lokalizację zdarzenia a w perspektywie czasu korygować i eliminować zagrożenie.

sideris-dokumentacja-cyfrowa6 DOKUMENTACJA CYFROWA

Zalecenia

Wydane zalecenia z podziałem rodzaju oraz obecnego statusu realizacji. Opis oraz możliwość załączenia zdjęcia pozwala na bardzo szybką reakcję i rozwiązanie problemu.

sideris-dokumentacja-cyfrowa7 DOKUMENTACJA CYFROWA

Panel zarządzania

Podgląd głównego panelu Klienta z najważniejszymi statystykami w postaci wykresów i tabel.

sideris-dokumentacja-cyfrowa8 DOKUMENTACJA CYFROWA

Oczko w głowie

Elektroniczny system nadzoru pracy i dokumentacji, mając na względzie programy ochrony środowiska rozszerzyliśmy o kolejny element który jest niezbędny także w procesie wdrażania normy. W dokumentach znajdujących się do wglądu dla naszych klientów umieściliśmy dodatkowe okno zawierające wszystkie nasze Karty Przekazania Odpadu.