slajd 1/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Pulpit klienta

Po zalogowaniu do systemu Klient może w prosty,
intuicyjny sposób uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

slajd 2/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Raporty

Klient po zalogowaniu do systemu ma możliwość wyboru dwóch rodzajów raportu:
Raport z ostatniej wizyty lub Raport obejmujący wszystkie zgromadzone dane
z możliwością sortowania wg dowolnych kryteriów: strefa, kategoria punktu
kontrolnego, rodzaju zagrożenia.

slajd 3/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników
slajd 4/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Trendy, statystyki, analiza

Przygotowanie analiz, trendów, statystyk z możliwością określenia zakresu czasu, strefy zagrożenia czy typu punktu kontrolnego.

slajd 5/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Dokumentacja i certyfikaty

Ze względów bezpieczeństwa w systemie zamieszczamy pełną dokumentację
zawierającą: umowy, akty prawne, zeszyt bezpieczeństwa wraz z wykazem
wszystkich użytych substancji i kartami charakterystyki produktów.
Potwierdzeniem kompetencji naszych pracowników jest wykaz certyfikatów
i szkoleń oraz uprawnień do wykonywania usług.

slajd 6/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Plany rozmieszczenia urządzeń

Interaktywny plan przedstawia rozmieszczenie wszystkich urządzeń do zwalczania oraz monitoringu szkodników w obiekcie. Wszystkie aktywności, wprowadzone przez technika podczas serwisu są widoczne w postaci pulsujących punktów (po wybraniu punktu rozwijana charakterystyka). Pozwala to w prosty sposób identyfikować lokalizację zdarzenia a w perspektywie czasu korygować i eliminować zagrożenie.

slajd 7/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Zalecenia

Wydane zalecenia z podziałem rodzaju oraz obecnego statusu realizacji.
Opis oraz możliwość załączenia zdjęcia pozwala na bardzo szybką reakcję
i rozwiązanie problemu.

slajd 8/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Panel zarządzania

Podgląd głównego panelu Klienta z najważniejszymi statystykami
w postaci wykresów i tabel.

slajd 9/9 system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

Oczko w głowie

Elektroniczny system nadzoru pracy i dokumentacji, mając na względzie programy ochrony środowiska rozszerzyliśmy o kolejny element który jest niezbędny także w procesie wdrażania normy. W dokumentach znajdujących się do wglądu dla naszych klientów umieściliśmy dodatkowe okno zawierające wszystkie nasze Karty Przekazania Odpadu .

dowiedz się więcej system nadzoru / elektroniczny monitoring szkodników

W przypadku pytań lub chęci
nawiązania współpracy - zapraszamy!