Larwy

sideris_img-full_larwy_ Larwy

Larwy – glizdy, pędraki, robaki…

Wzbudzające odrazę stworzenia, wykluwają się z jaj, żywią się gnijącymi szczątkami jedzenia, a potem przepoczwarzają się w dorosłe osobniki.

Larwy muchy np. wykluwają się z jaj po 24 h od ich złożenia. W ten sposób w ciągu jednej doby w danym miejscu może pojawić się około stu larw.

W walce z larwami, niezbędne jest skrupulatne wyeliminowanie osobników dorosłych i jaj.