Monitoring HACCP

Na wszystkie przedsiębiorstwa mające chociażby znikomy kontakt z żywnością nałożony jest obowiązek zachowania szczególnych warunków higienicznych. Oznacza to, że produkty spożywcze muszą mieć zapewnioną pełną ochronę przed zanieczyszczeniami zarówno podczas produkcji, przetwarzania, przechowywania, jak i transportowania. Konieczne jest również, by pomieszczenia, w których znajduje się żywność, były nie tylko utrzymane w czystości, ale też umożliwiały swoją konstrukcją łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Jednym z wymogów stawianych wobec firm jest wprowadzenie czynnej ochrony przed szkodnikami – w tym celu wdrażany jest monitoring HACCP.

Na czym polega monitoring HACCP?

 

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) stanowi monitoring szkodników poprzez lustrację obiektów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także zainstalowanych urządzeń. System umożliwia wykrycie zagrożenia i podjęcie natychmiastowych działań. Dzięki stałemu przeglądaniu pomieszczeń i urządzeń można zapobiec zarówno rozprzestrzenianiu, jak i pojawieniu się szkodników.

Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy wdrożenie systemu. Konieczne jest również przestrzeganie procedur oraz zaleceń przez cały personel. Są to wymogi dotyczące zarówno higieny osobistej, zwalczania szkodników, jak i czyszczenia oraz dezynfekcji.

System HACPP pozwala również monitorować usługi DDD (dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja). Specjalistyczne rozpoznanie obiektu oraz zagrożenie pozwoli na podjęcie skutecznych działań między innymi w postaci odpowiedniego rozmieszczenia karmników z trutkami. Należy również pamiętać, by na bieżąco kontrolować te karmniki i wypełniać odpowiednią dokumentację wymaganą przez system HACPP.

Naszym klientom oferujemy nie tylko usługi DDD, ale też pomoc przy wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu HACPP. Zdajemy sobie sprawę z odmiennego charakteru oraz potrzeb każdego zakładu i firmy. Dlatego zakres działań w ramach monitoringu szkodników ustalamy indywidualnie na podstawie informacji o firmie oraz ocenie ryzyka, a także stopnia świadomości personelu w zakresie profilaktyki zagrożenia szkodnikami.