Zabezpieczone: Zwalczanie koronawirusa w przemyśle,środkach transportu i obiektach publicznych. Metody i szanse uniknięcia zakażenia.